Z WIZYTĄ U ZEGARMISTRZA

nia 10 września 2014 r.

Dzieci z grupy V wybrały się z wizytą do pracowni zegarmistrza mieszczącej się w pobliżu przedszkola. Przedszkolaki zapoznały się z wyglądem pracowni, budową zegara, zadawały pytania panu zegarmistrzowi dotyczące jego pracy, obejrzały różne typy zegarów. Zajęcia odbyły się ramach tematyki związanej z poznawaniem ginących zawodów.

Koło ekologiczne w przedszkolu.

 

W roku szklonym 2014/15 w naszej placówce odbywają się zajęcia w ramach działalności Koła Ekologicznego. Prowadzone są one w dwóch najstarszych grupach wiekowych. Mają na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci oraz umiejętności poznawczych – analizy, syntezy, wnioskowania, porównywani. Kształtują przekonania o konieczności ochrony przyrody.

Dzieci zdobywają, poszerzają i utrwalają wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z materiałem przyrodniczym. Aktywne uczestniczą w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń. Uczęszczające na zajęcia dzieci, jak i prowadzący nauczyciele należą do Ligi Ochrony Przyrody.