Spotkanie z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

 

W dniu 14 kwietnia 2016 roku dzieci uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Tematem spotkania było „Racjonalne korzystanie z wody”. Przedszkolaki oglądały film o kropelce wody, która pokonywała drogę od zbiornika do kranu w naszym domu, czy przedszkolu. Dzieci dowiedziały się, jak w codziennym życiu, ograniczyć zużycie wody i ilość odprowadzanych ścieków oraz, że należy dbać o wodę, bo jest ona skarbem dla wszystkich ludzi.