OGŁOSZENIE

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie
od 12.04.2021 do 16.04.2021 r. do godziny 15:00.
Niezłożenie woli ww. terminie spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.

Druki oświadczenia dostępne są do pobrania poniżej oraz instrukcja zdalnego potwierdzenia woli: