Programowania i kodowania w grupie IV

Zajęcia w ramach programu Uczymy Dzieci Programować
są bardzo lubiane
w grupie „Pszczółek”.
Dzieci mają okazję korzystać
z ciekawych materiałów dydaktycznych, które pozwalają między innymi na rozwijanie kompetencji informatycznych
z wykorzystaniem narzędzi TIK (Technologia Informacyjno -Komunikacyjna).

Przedszkolaki korzystają z ozobotów,
puzzli do tworzenia tras dla ozobotów, zakodowanych obrazków oraz specjalnych kart z instrukcją do samodzielnego zakodowania trasy. Narzędzia te wspierają rozwój kompetencji miękkich,
takie jak rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów oraz kreatywności.

Patrona honorowy