Koło ekologiczne w przedszkolu.

 

W roku szklonym 2014/15 w naszej placówce odbywają się zajęcia w ramach działalności Koła Ekologicznego. Prowadzone są one w dwóch najstarszych grupach wiekowych. Mają na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci oraz umiejętności poznawczych – analizy, syntezy, wnioskowania, porównywani. Kształtują przekonania o konieczności ochrony przyrody.

Dzieci zdobywają, poszerzają i utrwalają wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z materiałem przyrodniczym. Aktywne uczestniczą w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń. Uczęszczające na zajęcia dzieci, jak i prowadzący nauczyciele należą do Ligi Ochrony Przyrody.