Programy

W roku szkolnym 2016/2017 pracujemy w oparciu o następujące programy:

 1. Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania wg dr I. Majchrzak DKOS-5002-15/04.
 2. „Zabawa z muzyką” – terapeutyczny program dla dzieci w wieku przedszkolnym. E. Franciszkiewicz, E.Wybranowska – Nr 3/2014.
 3. „Zabawa w czytanie” program logopedyczny z wykorzystaniem metody symultaniczno-sekwencyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A. Ziółkowska-Wiertel – Nr 1/2014.
 4. „Od zabawy do nauki” program wychowania przedszkolnego. D. Kucharska, A. Pawłowska.
 5. „Dziecko w świecie sztuki” program rozwijający twórczą aktywność plastyczną. E. Franciszkiewicz, A. Tarłowska – Nr 3/2013.
 6. „Kocham przedszkole” program wychowania przedszkolnego. M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek.
 7. „Bezpieczne przedszkole – bezpieczna przyszłość” – program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji dla dzieci 3-6 letnich. R. Lewandowska, K. Bryzek-Michalak – Nr 2/2014.
 8. Program terapeutyczno-edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu zgodnie z założeniami Integracji Sensorycznej. R. Lewandowska, K. Bryzek-Michalak, A. Ziółkowska-Wiertel – Nr 4/2014.
 9. Program wychowania przedszkolnego „Dar zabawy” wg pedagogiki F. Froebla. B. Bilewicz-Kuźnia – Nr 6/2014.
 10. „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kulczyńska, E. Zielińska.
 11. Biblioteka Przedszkolaka – program edukacji czytelniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym. I. Szpetnar
 12. Terapia poprzez zabawę. A. Bot – Nr 1/2015.