Rozkład dnia

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA I – III

I. 6:00 – 8:00 DZIAŁANIA POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

6:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

II. 8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00 – 9:00 – Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy swobodne, czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku; śniadanie (8.45).

9:00 – 9:45 – Zajęcia dydaktyczne. Realizacja różnorodnych zadań w ramach określonych obszarów edukacyjnych, zgodnie z podstawą programową w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego.

9:45 – 11:00 – Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:00 – 13:00 – Organizacja sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności: odpoczynek (muzyka relaksacyjna, bajkoterapia), zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; zabawy dowolne – tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne; język angielski; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna z dzieckiem potrzebującym wsparcia jak i z dzieckiem zdolnym, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, obiad (12.00).

Zajęcia grupowe oraz indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone przez pedagogów specjalnych, psychologa, logopedę i fizjoterapeutę.

III. 13:00 – 17:00 DZIAŁANIA POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

 Grupa I-III

13:00 – 14:30 Odpoczynek poobiedni;

14:30 – 14:45 Podwieczorek;

14:45 – 17:00 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA IV – V

I. 6:00 – 8:00 DZIAŁANIA POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

6:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

II. 8.00– 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00 – 9:00 – Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy swobodne, czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku; śniadanie (8:45).

9:00 – 10:00 – Zajęcia dydaktyczne. Realizacja różnorodnych zadań w ramach określonych obszarów edukacyjnych, zgodnie z podstawą programową w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego.

10:00 – 11:00 – Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:00 – 13:00 – Organizacja sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności: odpoczynek (muzyka relaksacyjna, bajkoterapia), zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; zabawy dowolne – tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne; język angielski, rytmika; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna z dzieckiem potrzebującym wsparcia jak i z dzieckiem zdolnym, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, obiad (12.00).

Zajęcia grupowe oraz indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone przez pedagogów specjalnych, psychologa, logopedę i fizjoterapeutę.

III. 13:00 – 17:00 DZIAŁANIA POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Grupa IV-V

13:00 – 14:30 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność:  swobodne w sali i w ogrodzie. Zajęcia dodatkowe;

14:30 – 14:45 Podwieczorek;

14:45 – 17:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.