HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące
w Mieście Lublinie na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 7 marca i potrwa do 18 marca 2022 r.

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  7 marca br., od godz. 8.00 do 18 marca br. do godz. 15.00

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 08 kwietnia  br. godz. 12.00

3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 08 kwietnia br. od godz. 12.00 do 15 kwietnia br.do godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:19 kwietnia br. godz. 12.00

5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,

8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Zarządzenie nr 79/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów.

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie:

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/