II Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. w siedzibie Targów Lubelskich przy ul. Dworcowej 11 odbyły się II Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane przez Prezydenta Miasta Lublin przy współpracy z Forum Kobiet Lublina, Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Polska Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, w których uczestniczyło nasze przedszkole.

W ramach Targów odbyły się konferencje, podczas których omówione zostały kwestie istotne z punktu widzenia aktywnego włączania osób z różnymi niepełnosprawnościami w życie społeczne tj. dotyczące problematyki aktywności zawodowej oraz sportowej osób niepełnosprawnych.

Podczas Targów odbył się kiermasz prac wykonanych wspólnie z dziećmi na zajęciach w przedszkolu, między innymi: stroików świątecznych, ozdób choinkowych, upominków, kartek świątecznych itp. Nasze stoisko prezentowało się bardzo okazale.