Segregacja śmieci w przedszkolu

Nasze przedszkole dba o zmniejszenie wytwarzania  odpadów. Co roku zbieramy makulaturę w ramach akcji: „Hurra makulatura” oraz plastikowe nakrętki, włączając w akcje zarówno dzieci, jak i rodziców.
Przedszkolaki w trakcie pobytu w placówce przedszkolnej poznają zasady segregacji odpadów oraz kolory pojemników na śmieci, a także samodzielnie segregują odpady do odpowiednich pojemników w salach dydaktycznych – sucha i mokra frakcja.
Poprzez powyższe działania dzieci rozumieją sens gromadzenia i segregowania odpadów, zależności pomiędzy czystym środowiskiem, a istnieniem świata zwierzęcego i roślinnego, oraz rozumieją konieczność segregowania i przetwarzania odpadów. Tym samym budowana jest dziecięca wiedza o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.