Dzieci w grupie II dbają o zęby

Bardzo ważne jest upowszechnianie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nawyku szczotkowania zębów. W tym celu codziennie, po obiedzie w grupie II nasi wychowankowie myją zęby.Każda inicjatywa, która może się przyczynić do zwiększenia wśród dzieci i ich rodziców świadomości, motywacji, umiejętności i wyrobienia nawyku codziennego, prawidłowego mycia zębów jest bardzo istotna i wpłynie z pewnością na dalsze funkcjonowanie dzieci w dorosłym życiu.

A zatem do dzieła! A właściwie do szczoteczek…!