ZEBRANIE !!!

Zapraszamy Rodziców na zebrania podsumowujące pracę wychowawczo – dydaktyczną w I semestrze roku szkolnym 2016/2017 r. Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

Grupa I – w dniu 31.01.2017 r. o godzinie 16:30

Grupa II  – w dniu 31.01.2017 r. o godzinie 16:00

Grupa III – w dniu 30.01.2017 r. o godzinie 16:00

Grupa IV – w dniu 30.01.2017 r. o godzinie 16:00

Grupa V  – w dniu 30.01.2017 r. o godzinie 16:30

Wychowawcy grup