Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W roku szkolny 2020/2021 grupa V Żabki realizuje projekt

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa przy czym:

  • zachęcamy dorosłych do głośnego czytania dzieciom,
  • wprowadzamy dziecko w świat literatury,
  • rozwijamy twórczość plastyczną,
  • kształtujemy u dzieci umiejętność słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijamy samodzielność, kreatywność i innowacyjność u dzieci,
  • włączamy w życie przedszkola rodziców.

W tym semestrze wraz z dziećmi realizowaliśmy i nadal kontynuujemy:

Moduł I Książki dzieciństwa
Moduł II Miś i emocje
Moduł III Dbamy o zdrowie
Moduł IV Zmisiowany Eko-kalendarz oraz
Moduł V Misiowe laboratorium

partnerzy:

Efekty pracy dzieci: