TURNIEJ SPORTOWY BOCCIA 2022

Dnia 12 – 13 stycznia w naszym przedszkolu odbył się coroczny Turniej Boccia, który był objęty Patronatem Honorowym: Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, Polskiego Związku Boccia. Ta dyscyplina sportu paraolimpijskiego wywodząca się od włoskiej gry w Bulle, polegająca na umieszczeniu jak największej ilości bil jednego koloru w sąsiedztwie białej bili sprawiła małym zawodnikom niezwykłą radość. W turnieju brały udział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz  z opinią o czesnym wspomaganiu rozwoju uczęszczające do naszego przedszkola z grupy III, IV, V. W imprezie uczestniczyły też zaproszeni  goście- dzieci z Przedszkola    z Oddziałami Integracyjnymi  nr 36 w Lublinie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mali sportowcy chętnie stosowali się do zasad „fair play” oraz wykazali się olbrzymią zręcznością i sprytem. Grze towarzyszyło wiele pozytywnych emocji tj. radość, duma, poczucie wiary we własne siły i  możliwości, co finalnie sprawiło, że turniej okazał się wielkim sukcesem dla małych sportowców. Gościem honorowym tego ważnego w życiu przedszkola wydarzenia  był zaproszony przez nas Mistrz Polski Boccia 2019 – Patryk Barszczyk, który sędziował małym zawodnikom i wspierał ich swoją obecnością. Każdy zawodnik został nagrodzony i  otrzymał medal, dyplom oraz  nagrodę rzeczową, a każda drużyna zdobyła puchar. 

 Ideą corocznych zawodów jest upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych od najmłodszych lat, propagowanie zdrowego trybu życia, gdyż gra ta posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne. Poza kształtowaniem sprawności fizycznej Boccia pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, daje możliwości integracyjnego współdziałania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej, a także pokonywania barier i przekraczania własnych granic. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom tego wydarzenia, zaproszonym gościom, a w szczególności małym sportowcom za dostarczenie nam niezapomnianych emocji.

Przeżyjmy to jeszcze raz: