Turniej Bocci pod hasłem: „Czy Ty, czy Ja – każdy w sporcie szansę ma”

Turniej Bocci w Lublinie odbył się w dniu 13 czerwca 2023 roku w godzinach 9.15 – 11.30 na terenie Przedszkola Integracyjnym nr 39 w Lublinie, przy ul. Balladyny 14 w Lublinie.
To niezwykłe przedsięwzięcie ma na celu upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych
od najmłodszych lat, propagowanie zdrowego trybu życia, gdyż gra ta posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne. Poza kształtowaniem sprawności fizycznej Boccia pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, daje możliwości integracyjnego współdziałania w atmosferze tolerancji
i poszanowania inności fizycznej, a także pokonywania barier i przekraczania własnych granic. Turniej Boccia został objęty Honorowym Patronatem: Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin
dr Krzysztofa Żuka, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, Polskiego Związku Boccia.

Celem Turnieju Bocci było:

  • aktywne spędzenie czasu oraz podnoszenie poziomu sprawności fizycznej dzieci;

  • kontynuacja współpracy z placówkami z woj. lubelskiego wspierającymi dzieci w wieku przedszkolnym, z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną;

  • popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród najmłodszych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spotkanie sportowe rozpoczęła Pani dyrektor Małgorzata Feldman – Zima witając małych sportowców oraz ich opiekunów. W turnieju brały udział dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju uczęszczające
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie, Przedszkole Specjalne nr 11 w lublinie, Insignis Centrum Edukacji i Wspierania w Rozwoju Dziecka i Przedszkola Integracyjnego nr 39 w Lublinie.
W turnieju łącznie wzięło 36 dzieci. Mali sportowcy chętnie stosowali się do zasad „fair play” oraz wykazali się olbrzymią zręcznością i sprytem.

Grze towarzyszyło wiele pozytywnych emocji tj. radość, duma, poczucie wiary we własne siły i możliwości, co finalnie sprawiło, że turniej okazał się wielkim sukcesem dla małych sportowców. Mecze Bocci sędziowane były przez Pana Marka Barszczyk trenera i instruktora reprezentującego Polski Związek Bocci, Pana Piotra Kos instruktora Bocci oraz Julię Głuch reprezentującą Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „START” w Lublinie.

Każda z drużyn otrzymała puchar ponadto zawodnicy zostali nagrodzeni indywidualnie: medalami, dyplomami oraz nagrodą rzeczową.

Dziękujemy za dobrą zabawę 🙂