Archiwa kategorii: aktualności

UWAGA!!!

Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i związanym z tym stanowiskiem MEN ogłoszonym  25.03.2021r.

zarządzam co następuje:

W dniach od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r.,
całkowite zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w Przedszkolu.
Dzieci nie przychodzą do przedszkola.

Wyjątek stanowią dzieci służb medycznych i  mundurowych. Prosimy rodziców z tych grup zawodowych, których dzieci
będą w tym okresie potrzebowały opieki przedszkolnej
o złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie
(na e-maila poczta@p39.lublin.eu). 

Ogłoszenie!!!

SZANOWNI RODZICE

W związku z wystąpieniem potwierdzonego przypadku zarażeniem Covid-19 informujemy, że zawieszone zostają zajęcia w Grupie III od 12.02.2021 r do 15.02.2021 r.

Rodziców prosimy o oczekiwanie na kontakt i wytyczne Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie