Owocowy tydzień

W dniach 22 – 26 września 2014r. mieliśmy w III grupie owocowy tydzień. Poznawaliśmy zasady zdrowego odżywiania. Zapoznawaliśmy się z wartościami odżywczymi przyniesionych darów sadu. Następnie uczyliśmy bezpiecznie posługiwać się sokowirówką i wykonywaliśmy soki warzywno – owocowe. Utrwalaliśmy też zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, oczywiście wyłącznie pod opieką dorosłych. Praca przebiegała w radosnej atmosferze, a my zaangażowaliśmy w nią wszystkie nasze umiejętności. Na końcu odbyła się degustacja i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mniam, mniam –pycha, żaden sok z kartonika nie dorówna naszym soczkom.

Z WIZYTĄ U ZEGARMISTRZA

nia 10 września 2014 r.

Dzieci z grupy V wybrały się z wizytą do pracowni zegarmistrza mieszczącej się w pobliżu przedszkola. Przedszkolaki zapoznały się z wyglądem pracowni, budową zegara, zadawały pytania panu zegarmistrzowi dotyczące jego pracy, obejrzały różne typy zegarów. Zajęcia odbyły się ramach tematyki związanej z poznawaniem ginących zawodów.

Koło ekologiczne w przedszkolu.

 

W roku szklonym 2014/15 w naszej placówce odbywają się zajęcia w ramach działalności Koła Ekologicznego. Prowadzone są one w dwóch najstarszych grupach wiekowych. Mają na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci oraz umiejętności poznawczych – analizy, syntezy, wnioskowania, porównywani. Kształtują przekonania o konieczności ochrony przyrody.

Dzieci zdobywają, poszerzają i utrwalają wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z materiałem przyrodniczym. Aktywne uczestniczą w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń. Uczęszczające na zajęcia dzieci, jak i prowadzący nauczyciele należą do Ligi Ochrony Przyrody.

Akcja „Kasztanowy świat” – chronimy kasztanowce.

We wrześniu  2014 r. w trakcie zajęć w przedszkolu dzieci poznawały sposoby eliminowania szrotówka kasztanowcowiaczka, który to szkodnik jest głównym wrogiem kasztanowców. Jest to przede wszystkim grabienie i palenie liści w okresie jesieni, a także zabezpieczanie drzew kasztanowca folią z preparatem owadobójczym na wiosnę oraz zakładanie budek lęgowych dla sikorek, które pomagają w likwidacji szkodników.

Odbywały się liczne spacery z dziećmi wokół przedszkola i wyszukiwanie kasztanowców w otoczeniu, zbieranie liści, kasztanów do kącika przyrody, a także akcja grabienia liści i umieszczania ich w odpowiednich workach.

Podsumowaniem akcji: „Kasztanowy Świat” było wykonanie przez dzieci plakatu demonstrującego ochronę przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem oraz wzięcie udziału w konkursie przedszkolnym na wykonanie najładniejszego kasztanowego ludzika.