BEZPIECZNE FERIE

Ferie zimowe to dla dzieci wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby przebiegały one szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących zarówno podczas wyjazdów zimowych, jak i zabaw w miejscu zamieszkania.
Na zajęciach w przedszkolu dzieci ze wszystkich grup wiekowych poznawały, a także utrwalały zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Dodatkowo w najstarszej grupie wiekowej odbyły się ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Wszystkim dzieciom i dorosłym życzymy miłego i aktywnego wypoczynku w czasie ferii! Do zobaczenia na stoku i lodowisku. Hej!