KONCERT MUZYCZNY W PRZEDSZKOLU

Dnia 26 stycznia 2015 r. odbył się w naszej placówce koncert muzyczny dzieci z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Spotkanie to przybliżyło dzieciom z przedszkola świat dźwięków, zaprezentowało bogactwo instrumentarium, od skrzypiec, wiolonczeli po pianino, a młodym wykonawcom – umożliwiło przedstawienie swoich umiejętności przed szerokim audytorium.
Koncert bardzo nam się podobał. Zapraszamy do nas częściej…