Straż miejska – kolejne spotkanie

15 lutego 2016 r. o godz. 9.00 gościliśmy po raz kolejny w naszym przedszkolu przedstawicieli Straży Miejskiej. Drugie nasze spotkanie dotyczyło naszego bezpieczeństwa i zachowania wobec osób, których nie znamy. Wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny oraz analizowaliśmy różnorodne sytuacje, które mogą się wydarzyć w naszym najbliższym otoczeniu. Panie funkcjonariuszki Straży Miejskiej przypomniały o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych, o bezwzględnym zakazie oddalania się z osobą obcą, wsiadania do samochodu osoby nieznajomej czy brania od niej jakichkolwiek rzeczy, itp. Dziękujemy za kolejne spotkanie i troskę o nasze bezpieczeństwo!!!