Powitanie Wiosny

Zgodnie z coroczną tradycją naszego przedszkola w dniu 21 marca 2016 r. dzieci pożegnały zimę. Przygotowały Marzannę z kolorowych gazet i bibułek, własnoręcznie wykonały kwiaty, ozdobiły balony. Tak przygotowane ruszyły barwnym korowodem ulicami naszego osiedla na powitanie wiosny.

Dzieci z wesołym śpiewem, kolorowymi kwiatkami, czerwonymi balonami wzbudzały zainteresowanie oraz uśmiechy przechodniów. Wiosenne słońce rozświetlało roześmiane twarze dzieci. Po dotarciu na wyznaczone miejsce tradycyjnymi okrzykami „precz zimo zła”, wierszykami i piosenkami dzieci pożegnały zimę. Miejsce Marzanny zajęła Pani Wiosna. Wszystkim zrobiło się milej, weselej i cieplej.