Wiosenny spacer po łące – warsztaty z Rodzicami w gr. III

Dnia 4 kwietnia 2016 r. w grupie III, odbyły się zajęcia dla Dzieci i Rodziców, połączone z warsztatami plastycznymi pt. „Wiosenny spacer po łące”. Wspólne tworzenie obrazu wiosennego, techniką wydzieranka, dało Dzieciom i Rodzicom wiele radości z planowania działania oraz efektu wykonania. Wystawa w galerii, ukazała w pracach piękno, estetykę, uruchomioną wyobraźnię twórczą. Dzieci wraz z Rodzicami z dumą oglądały swoje prace, porównywały, rozmawiały na temat piękna wiosennej łąki.