,,Autochodzik”

Dnia 24 stycznia w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze pt. ,,Autochodzik”.

Dnia 24 stycznia w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze pt. ,,Autochodzik”. Zajęcia prowadzili pracownicy Straży Miejskiej, którzy przypomnieli przedszkolakom przepisy ruchu drogowego oraz konieczności noszenia odblasków.

„Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki”

Dzieci z grupy drugiej 17 i 18 stycznia wzięły udział w zajęciach z projektu UNICEF „Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki”

Cele akcji edukacyjnej, to:
• rozwijanie świadomości dzieci i młodzieży na temat znaczenia pomocy humanitarnej i sytuacji mieszkańców krajów należących do Rogu Afryki,
• kształtowanie postawy zaangażowania społecznego,
• wsparcie działań pomocowych na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.
Przedszkolaki poznały podstawowe informacje na temat niedożywienia oraz dowiedziały się jakie kraje wchodzą w skład Rogu Afryki – w tym miejscu 2 miliony dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Powodem jest susza, brak bezpieczeństwa, konflikty i trudna sytuacja gospodarcza. Podsumowaniem zajęć było wyeksponowanie prac dzieci w KĄCIKU ZDRWIA w sali numer 2. „Talerzyki zdrowia” zostały skomponowane z produktów, które wzmacniają naszą odporność! Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/na-ratunek-dzieciom-w-rogu-afryki