„Zabawy poranne w gr. I”.

       Friedrich Froebel to twórca wychowania przedszkolnego.  Uznał on, że podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa, która powinna być odpowiednio zorganizowana. Zaproponował odpowiednie przedmioty, które nazwał darami, służące do rozwijania wszechstronnej osobowości dziecka, odpowiednie dla trzech okresów przedszkolnych (okres kuli, walca i sześcianu). W pierwszym okresie dzieci otrzymują piłkę jako kulę, w drugim walec, a w trzecim klocki o kształcie sześcianu. (dary-zabawki)

W organizowanych przez siebie tzw. „ogródkach dziecięcych” (kindergarden) uwzględnił podstawowe zasady dydaktyczne – poglądowości, aktywności, dostępności, systematyczności, logicznej kolejności.

W grupie maluszków już od rana dzieci proszą o zabawy darami i tym samym rozwijają wyobraźnię, kreatywność, relacje społeczne i wiele, wiele innych obszarów. Od najmłodszych lat uczą się samodzielności myślenia oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi. A zatem do dzieła!