DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU

Dnia 15 marca 2016 r. w godzinach 9.30 – 11.30 zorganizowany został dzień otwarty w przedszkolu. Rodzice wraz z dziećmi mieli okazję poznania zasad funkcjonowania naszej placówki, rozkładu zajęć czy oferty zajęć dodatkowych, a dzieci okazję do wspólnej zabawy ze starszymi kolegami i koleżankami.