DZIEŃ KULTURY UKRAIŃSKIEJ W PRZEDSZKOLU

„Szczodry wieczór, dobry wieczór! Dobrym ludziom na cały wieczór!
A w tym domku jak w wianku. A tam dzieci jak kwiatuszki.
Szczodry wieczór, dobry wieczór! Dobrym ludziom na cały wieczór!

W dniu 22 stycznia 2015 r. w naszym przedszkolu odbył się Dzień Kultury Ukraińskiej, którego celem jest budzenie szacunku do kultury i tradycji innych narodów. Dwoje dzieci w naszym przedszkolu ma ukraińskie korzenie, dlatego podejmowane są działania, które pozwalają na lepszą ich integrację w naszych polskich warunkach.
Mama Vołodii z grupy V i rodzice Ani z grupy I przygotowali wiele ciekawych materiałów – filmy, zdjęcia i wytwory ukraińskiej sztuki ludowej, kolędy ukraińskie, dziecięce piosenki ukraińskie, a także ukraińskie bajki.
Przedszkolaki zapoznały się z symbolami państwa ukraińskiego i jego położeniem na mapie Europy. Dowiedziały się o niektórych tradycjach, obrzędach ludowych i zwyczajach dotyczących spotkania z Mikołajem, okresu Bożego Narodzenia i powitania Nowego Roku na Ukrainie („Szczodra Kutia”, „szczedriwki”, „ Wodzenie kozy”, „Jordan”).