Dzieci z grupy II lubią matematykę

„Matematyka jest królową nauk”. Stanowi podstawę rozwoju cywilizacji. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia.

W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie wiedzę, nabywa umiejętności i rozwija zainteresowania czy zdolności. Tym czynnościom towarzyszą procesy myślenia, takie jak: analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie. W wyniku tych procesów powstają w umyśle człowieka produkty, które określane są jako „pojęcia”.

Dzieci z grupy II bardzo lubią zabawy, które zachęcają do liczenia, porównywania, mierzenia itp. W trakcie zajęć dydaktycznych chętnie liczą, różnicują kształty, dodają i odejmują na liczmanach. Matematyka przecież jest ok:)