Wiosna tuż tuż…

Już ozimina szumieć zaczyna,
że nie powróci mróz.
I po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż.

Śpiewa skowronek, dźwięczy jak dzwonek,
Że gniazdo ma wśród zbóż.
I po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż.
I po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż…