Wycieczka do Straży Pożarnej dzieci z grupy II

W dniu 13 maja 2017 r. dzieci z grupy II wybrały się na wycieczkę do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej mieszczącej się w Lublinie przy ulicy Zemborzyckiej 94. Dzieci słuchały bardzo uważanie wypowiedzi Panów Strażaków i nie mogły oderwać oczu od wozów strażackich oraz prezentowanego sprzętu używanego przy wypadkach i pożarach. Strażacy zaprezentowali również dzieciom pokaz lania wody z węża strażackiego oraz udzielenia pierwszej pomocy podczas wypadku.

Wielkie wrażanie wywarła na naszych dzielnych przedszkolakach ta wycieczka. Kilku z wychowanków zadeklarowało pracę w Straży Pożarnej w przyszłości 🙂