Zapraszamy do głosowania

Prosimy o oddawanie głosów na pracę dzieci z naszego przedszkola w konkursie
„Wymarzony plac zabaw”.

IMG_20170518_171525

Zgodnie z regulaminem głosy możemy oddawać w następujący sposób:

1. Głosować możemy codziennie do 19 czerwca 2017 r.

2. Głosowanie odbywa się na Stronie Internetowej www.wymarzony-plac-zabaw.pl, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos” znajdującego się pod oknem ze zdjęciem Pracy.

3. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu
24 godzin
(od godziny 0:00 do godziny 23:59).

4. Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub
konto e-mail.

5. Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania. Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.

Dziękujemy!!!