Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 17 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wszystkie grupy przedszkolne, odświętnie ubrane zebrały się w sali gimnastycznej. Po wspólnym odśpiewaniu na stojąco Hymnu Narodowego, grupa V przedstawiła krótki pokaz artystyczny dla zebranych gości. Swoimi wierszykami wsparły ją gr. II i IV. Po części artystycznej został wyświetlony film edukacyjny pt. ” Polak mały”, zakończony quizem wiedzy o Polsce.