Wizyta w bibliotece

 W celu bliższego poznania funkcjonowania biblioteki
oraz nabywania umiejętności korzystania z książek,

w dniu 26.11.2019 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do pobliskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Filia
nr 26 przy ul. Leonarda. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci
z księgozbiorem biblioteki, uczyła jak korzystać z książek,
aby nie uległy zniszczeniu i uświadamiała, że w książkach można odnaleźć  informacje na określony temat.
Tematyka zajęć bibliotecznych nawiązywała
do obchodów Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia
oraz związana była z realizacją projektu edukacyjnego
„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.