„Uczymy Dzieci Programować”

W roku szkolnym 2020/2021 grupa IV i V realizuje elementy z programu edukacyjnego Uczymy Dzieci Programować. Udział w programie niesie wiele korzyści. Głównym celem programu jest promowanie nauki programowania wśród dzieci na każdym etapie edukacji. Proponowane aktywności kształtują również kompetencje miękkie, takie jak rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów oraz kreatywności. Dzieci uczą się pracy w zespołach, w których nabywają umiejętności negocjacji i szukania kompromisów. W pierwszym semestrze grupy wzięły udział
w programie „Cała Polska Programuje” oraz „Code Week 2020”.
W drugim semestrze również czeka nas wiele interesujących wyzwań
.

Patronat honorowy programu:

Działania dzieci: