W gr. IV zajęcia muzyczno – plastyczne

Muzyka w szerokim tego słowa znaczeniu od najdawniejszych czasów stanowi nieodłączny składnik życia człowieka.

Śpiew ptaków, szum drzew, odgłos strumyka, śpiew ludzi stale towarzyszą człowiekowi w jego drodze życiowej. Muzyka wywiera ogromny wpływ na rozwój i samopoczucie dzieci, dlatego stanowi ważny element  w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Wykorzystanie muzyki na zajęciach z plastyki i odwrotnie ma istotne znaczenie w przyswajaniu przez dzieci treści programowych, wpływa pozytywnie na wytworzenie właściwego stosunku emocjonalnego, zarówno do muzyki jak i plastyki oraz, co najważniejsze, dostarcza im wielu przeżyć estetycznych, kształcących ich wrażliwość słuchową i uczuciową.

21 stycznia tego roku dzieci z grupy IV podczas zajęć muzyczno – plastycznych miały okazję zaprezentować interpretację plastyczną utworu Vivaldiego” Zima”. Mali artyści wykonali swoje prace pastelami olejnymi pokazując swój własny, indywidualny i niepowtarzalny styl.