PORANNE Zabawy z Darami Froebla  

Na początku bieżącego roku szkolnego nasze przedszkole zakupiło fantastyczne pomoce dydaktyczne.  Są to, tak zwane dary, czyli materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, a także mozaiki, patyczki, pierścienie, punkty – ułożone w zestawy i umieszczone w drewnianych pudełkach. Praca z tymi pomocami oparta jest o założenia zawarte w koncepcji wielkiego pedagoga, ojca wychowania przedszkolnego Friedricha Wilhelma Froebla. Dary służą dzieciom do zabaw percepcyjno- manipulacyjnych, badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych, matematycznych. Uczą zarówno samodzielnej pracy, jak i reguł panujących w grupie. Dzieci chętnie podejmują, z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne. Zabawa z wykorzystaniem tych pomocy, jak widać sprawia dzieciom ogromną radość, dając jednocześnie świetne efekty w zakresie wspierania ich rozwoju.