ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA MALUSZKÓW

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA MALUSZKÓW

Dnia 18 czerwca 2015 r. odbyły się w naszej placówce zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.
Celem zajęć było eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola (salą zajęć, łazienką, szatnią), z rówieśnikami i paniami pracującymi w grupie maluszków. Wspólne zabawy adaptacyjne  na pewno pozwolą na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. Zajęcia miały również na celu usamodzielnienie dziecka, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami oraz nauczycielami.
Do zobaczenia we wrześniu!