INTEGRACJA W GR. I

Grupa 1 „Motylki” zgodnie z zamierzeniami planu pracy wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej we wrześniu realizowała następujące kręgi tematyczne:

I. Przedszkole moim drugim domem.

II. W przedszkolu jesteśmy bezpieczni.

III. Nasze zabawy.

IV. Każdy z nas jest inny.

Dzięki wspólnym zabawom rozwijaliśmy m.in. sprawność fizyczną, umiejętność precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych, motorykę małą (poprzez wykonywanie prac manualnych), kształtowaliśmy umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania w przedszkolu i poza nim.

Nasze działania miały przede wszystkim na celu integrację grupy, ułatwianie nawiązywania pozytywnych relacji, naukę szanowania zasad panujących podczas zabawy i zajęć oraz nabywanie umiejętności współpracy w grupie