RAZEM W PRZEDSZKOLU

Dzieci z Grupy II „Biedronki”
1 września rozpoczęły swoją pierwszą przygodę
z przedszkolem.

Na początku dzieci poznały wychowańców, nowych kolegów i koleżanki oraz salę zabaw. „Biedronki” wraz z Paniami ustaliły „Kodeks zachowania dzieci w przedszkolu”.
W czasie zajęć wychowawczo- dydaktycznych dzieci:

  • uczyły się samodzielności podczas czynności samoobsługowych i porządkowych,

  • współpracy oraz wspólnej zabawy w kącikach zainteresowań,

  • rozróżniania podstawowych kolorów,

  • poznały figury- koło,

  • uczyły się przeliczać elementy zbioru w zakresie 1-2,

  • usprawniały sprawność fizyczną,

  • rozwijały motorykę duża i małą,

  • sprawność manualną,

  • poszerzały swoje słownictwo oraz wiedzę.