KONCERT MUZYCZNY

  •  

   Ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej jest wychowanie przez sztukę. Dlatego też już od wielu lat w Przedszkolu Integracyjnym  nr 39  w  Lublinie   dzieci   uczestniczą   w    cyklicznych,   co  miesięcznych     koncertach    umuzykalniających . 29 września 2015 r.odbył się pierwszy w tym roku taki koncert muzyczny, prowadzony przez muzykówz Filharmonii Lubelskiej.

       Dzieci podczas tych spotkań mają okazję poznać różnorodne instrumenty muzyczne oraz posłuchać muzyki z różnych stron świata, w tym muzyki poważnej, wykonywanej przez profesjonalistów.

   Wiek przedszkolny to ważny okres kształtowania wrażliwości estetycznej dzieci. Taka forma wychowania przez sztukę – dziecko widzem na koncercie – kształtuje u dzieci preferencje muzyczne oraz umiejętności właściwego zachowania się na uroczystości. Dzieci mają okazję dostrzec zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworów muzycznych, wyrazić to klaszcząc lub tańcząc, a także grając na instrumentach.

 

Wprowadzanie w świat muzyki jest dobrym sposobem na kształtowanie i zaspokajanie potrzeb estetycznych dzieci.