Z wizytą w Straży Pożarnej gr. IV i V

Praca strażaków oraz trudności z jakimi spotykają się podczas służby

Dnia 12 maja grupa IV i V wybrała się na wycieczkę autokarową do 4 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublinie Celem wizyty było poznanie pracy strażaków oraz trudności z jakimi spotykają się podczas służby. Przedszkolaki dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi, wypadków samochodowych i innych niebezpiecznych wydarzeń. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, do środka którego dzieci mogły wejść. Strażacy zademonstrowali wykorzystywaną w akcjach aparaturę oraz wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, węże, sprzęt służący do pomocy podczas wypadków. Dzieci dowiedziały się także, do czego służy tzw. sygnalizator bezruchu – dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze, które pozwala szybko i sprawnie odnaleźć, nawet w gęstym dymie, poszkodowanego strażaka. Dzieci przez chwilę mogły wcielić się w rolę strażaka zakładając hełm, wiele radości sprawił im również pokaz z użyciem drabiny pożarniczej oraz możliwość samodzielnego polewania wodą z hydronetki. Z wycieczki przedszkolaki wróciły pełne niezapomnianych wrażeń i wiedzy na temat zagrożeń płynących z kontaktu z ogniem. Dzieci w podziękowaniu za wizytę zostawiły na pamiątkę piękną laurkę.