Do Hymnu!!!

W dniu 10 listopada o godzinie 11:11 został odśpiewany Hymn narodowy przez dzieci i grono pedagogiczne naszego przedszkola.

Odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego upamiętniło 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Celem takich wydarzeń jest przede wszystkim kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej. Kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje polskie oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej u dzieci.