Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

W listopadzie w grupie 3-latków odbyły się zajęcia pt. Sensoryczna matematyka. Zajęcia miały na celu pobudzanie kreatywności oraz aktywności zmysłowej dziecka podczas realizacji poszczególnych zadań.

Pierwsza zabawa miała na celu doskonalenie umiejętności przeliczania z użyciem opakowań po Kinder jajku. Druga zabawa oprócz wrażeń zmysłowych związanych z kontaktem z materiałem sypkim, np. kasza, ryż utrwaliła dzieciom obraz graficzny cyfry 1 oraz 2. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, gdyż nie tylko miały możliwość „zobaczyć” matematykę ale również „dotknąć”.