Teatrzyk „Kwoka”

W dniu 26.01.2023r. został wystawiony teatrzyk pt. „Kwoka” Jana Brzechwy zorganizowany przez nauczycieli pracujących w przedszkolu.

W teatrzyku uczestniczyły dzieci z każdej grupy, P. Dyrektor, nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola. Głównym założeniem teatrzyku było wpłynięcie na postawy moralne dzieci (życzliwość, szacunek, empatia) poprzez rozmowę na temat zasad dobrego wychowania na podstawie doświadczeń dziecka i wiersza. Dzieci uczyły się również interpretacji odbioru sztuki teatralnej oraz odczuwania jej piękna, a jednocześnie świetnie się bawiły.