Spacer do Miejsca Pamięci Narodowej – krótka lekcja historii

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie…

(Joanna Kulmowa – „Zaduszki”)

W dniach 31 października i 29 listopada 2014r. dzieci z grup I, IV i V zapaliły znicze pod Pomnikiem Obrońców Lublina przy ul. Zana. Pomnik jest hołdem dla tych, którzy zginęli 16 i 17 września 1939 r. i podczas wojennego bombardowania Lublina. Kształtowaliśmy tym samym poczucie przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.