Zajęcia terapeutyczne

Praca terapeutyczna w naszym przedszkolu oparta jest na metodach dostosowanych odpowiednio do możliwości psychofizycznych wychowanków. To nauczyciele, we współpracy ze sobą oraz specjalistami, są odpowiedzialni za jak najszybsze rozpoznanie potrzeb dzieci oraz dostosowanie form i metod pracy. Aby te zadania były możliwe do zrealizowania niezbędne jest współdziałanie.

Wśród zajęć terapeutycznych w naszym przedszkolu wyróżnia się następujące:

  • Dogoterapię;
  • Hipoterapię;
  • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
  • Muzykoterapię.