Dogoterapia

Dogoterapia to najbardziej naturalny sposób ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną poprzez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka oraz kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, odnajdywania różnic i podobieństw itp.

Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem dziecko o szczególnych potrzebach edukacyjnych czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół. Różnego rodzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną podopiecznych.

Do dogoterapii nadają się psy różnych ras z wyłączeniem bojowych i stróżujących. Najczęściej spotykane są: Labrador Retriever, Golden Retriever, Nowofundland, Cavalier King Charles Spaniel, Berneński Pies Pasterski. Po odpowiednim przeszkoleniu, łagodne, zdrowe, objęte systematyczną kontrolą weterynaryjną, czyste, tolerancyjne, pewne siebie, akceptujące obcych mają możliwość niesienia radości i pomocy osobom potrzebującym.

W naszej placówce są to pieski: Milusia, Kminek, Moli, które dzieci bardzo lubią i oczekują z niecierpliwością na zajęcia z nimi. Zajęcia terapeutyczne z ich udziałem odbywają się w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Słoneczko” z Lublina.