Muzykoterapia

W naszym Przedszkolu Integracyjnym nr 39 terapia muzyką odbywa się raz w tygodniu z maluchami. Zajęcia prowadzone są w małej grupie trwają od 20 do 25 minut. Główny cel tych zajęć to usunięcie lęku, poprawa nastroju, odreagowanie napięć, wyciszenie, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji z członkami grupy. Podczas zajęć muzykoterapeutycznych najchętniej wykorzystywane są zabawy z dźwiękiem, z instrumentami perkusyjnymi. Metoda Carla Orffa: „…Metoda ta nie uczy rywalizacji. Tu każde dziecko ma równe szanse, każde może poczuć się wartościowe i odpowiedzialne za grupę. Każde jest wyjątkowe …” Orff skupia się na tym, aby rozbudzić u dzieci zamiłowania i zainteresowania muzyczne przez tworzenie muzyki – improwizacje, a nie przez jej odtwarzanie. Jego system kierowany jest do wszystkich dzieci w przedszkolu, a przede wszystkim do dzieci niepełnosprawnych fizycznie.

W ćwiczeniach tych, zaleca Orff „instrumentować” zarówno własnym ciałem (klaskanie, tupanie, klepanie, pstrykanie etc.,) jak i instrumentami perkusyjnymi. Wśród tychże stosuje się instrumenty niemelodyczne: bębenki, tamburyny, mały i wielki bęben, zestaw bongosów, marakasy, pudełka, kołatki, kastaniety, talerze, grzechotki z brzękadłami i inne oraz melodyczne: dzwonki, metalofony, ksylofony, trójkąt.

Zajęcia muzykoterapeutyczne:

  • dzieci grają na instrumentach perkusyjnych;
  • ruch przy muzyce spontaniczny, ma charakter kreatywny;
  • tworzenie muzyki, które przybiera kształt improwizacji (wokalnej, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i ruchowej);
  • śpiew, który polega na wykonywaniu prostych piosenek dziecięcych, ludowych, fragmentów muzyki poważnej przy akompaniamencie (zwykle perkusyjnym);
  • słuchanie muzyki ma miejsce podczas wspólnej improwizacji (np. ruchowej), także podczas wspólnego odtwarzania muzyki i gry na instrumentach.