Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (MRR) została stworzona przez angielską nauczycielkę tańca Weronikę Sherborne w oparciu o tezę, że rozwój ruchowy dziecka jest podstawą jego rozwoju w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Głównym założeniem metody jest rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i przestrzeni, dzielenie tej przestrzeni z innymi osobami, nawiązywanie z nimi kontaktu oraz usprawnienie ruchowe.

Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń – zabaw – relacji (wywodzących się z wczesnodziecięcych zabaw rodziców z dziećmi). Metoda stosowana jest w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych. Zabawy oparte na tej metodzie są okazją do rozwijania u dzieci pozytywnego stosunku do siebie i otaczającego świata, budowania więzi emocjonalnych i poczucia bezpieczeństwa.

W metodzie wyróżnia się kilka grup ćwiczeń-relacji:

  • ćwiczenia mające na celu poznanie własnego ciała;
  • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie;
  • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz współpracę z innymi osobami;
  • ćwiczenia twórcze.

Ćwiczenia – relacje można stosować w różnych formach, jako :

  • zajęcia indywidualne;
  • zajęcia w parach;
  • zajęcia dla całej grupy.

Metoda Weroniki Sherborne, ze względu na swoją uniwersalność i prostotę, jest powszechnie stosowana podczas zajęć z dziećmi. W naszym przedszkolu zajęcia te odbywają się z udziałem studentów – wolontariuszy z lubelskich uczelni. Spotkania z wykorzystaniem tej metody, realizowane w atmosferze zabawy, pobudzają dzieci do twórczej aktywności, rozwijają spontaniczność i zainteresowanie otoczeniem, Ćwiczenia są bardzo proste, a każde dziecko może w nich uczestniczyć na miarę swoich możliwości.

Literatura:

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. (1992).Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP Warszawa.

Bogdanowicz M., Okrzesik D.(2006). Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne. Wyd. Harmonia. Gdańsk.