Edukacja

Podstawą pracy naszego Przedszkola jest integracja. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wspólnie bawią się i uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Dzięki grupie integracyjnej dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się nowych umiejętności od dzieci zdrowych, zaś dzieci zdrowe kształtują w sobie poczucie troski i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Placówka otwarta jest w godzinach 6:00 -17:00.

Przedszkole Integracyjne nr 39 oferuje:

 • 100 miejsc, w tym miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju;
 • 5 oddziałów integracyjnych, w których pracuje po dwóch nauczycieli o specjalizacji pedagogika przedszkolna i jeden nauczyciel – pedagog specjalny:

             I oddział: 3 – latki

             II oddział: 4 – latki

             III odział 4-5 – latki

             IV oddział 6-7 – latki

              V oddział 5-6 – latki

 • indywidualną terapię psychologiczną, logopedyczną i fizjoterapeutyczną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • realizację bezpłatnej podstawy programowej, w tym naukę języka angielskiego, rytmika oraz zajęcia dodatkowe powadzone przez nauczycielki z placówki: religia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, badawcze, ekologiczne, logopedyczne i inne;
 • realizację programów własnych nauczycieli;
 • zajęcia z dogoterapii i hipoterapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach projektów;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną – konsultacje ze specjalistami, obserwacje dzieci za zgodą rodziców;
 • wyżywienie własne – przygotowywane w kuchni przedszkolnej, z uwzględnieniem indywidualnych diet i preferencji żywieniowych.

Placówka posiada:

 • 5 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne;
 • salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć ruchowych oraz imprez okolicznościowych;
 • salę do Integracji Sensorycznej wyposażoną w sprzęt do SI;
 • gabinet do terapii logopedycznej ze sprzętem multimedialnym;
 • gabinet psychologa wyposażony w różnorodne pomoce terapeutyczne;
 • bibliotekę;
 • ogród przedszkolny;
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie zapewnia wszechstronny rozwój wszystkich dzieci i dobre przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego. Realizując koncepcję nauczania i wychowania przedszkolnego i integracyjnego uwzględniamy potencjał rozwojowy oraz indywidualne potrzeby poznawcze i emocjonalne każdego dziecka.