Programy

W roku szkolnym 2021/2022 pracujemy w oparciu o następujące programy:

1. Rozwój, wychowanie, edukacja. Program wychowania przedszkolnego. Anna Stelmach-Tkacz, Karina Mucha ISBN 978-83-267-3693-3 Wyd. Nowa Era

2. Trampolina. Program wychowania przedszkolnego. Elżbieta Kordas ISBN 978-83-262-2664-9 Wyd. PWN

3. Program wychowania przedszkolnego. Samodzielne – wszechstronne-szczęśliwe. Monika Chludzińska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek ISBN 978-83-267-4024-4 Wyd. Nowa Era

4. „Zostań mistrzem od najmłodszych lat – nauka gry Bocci dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Katarzyna Bryzek-Michalak

5. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Wyd. macmillan education

6. Kocham dobrego Boga – Wprowadzenie w życie religijne. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym. Ks. Marian Zając AZ-0-01/10 Wydawnictwo Gaudium Komisja Wychowania Katolickiego Konferencja Episkopatu Polski

W roku szkolnym 2020/2021 pracujemy w oparciu o następujące programy:

1. Program wychowania przedszkolnego „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” Jolanta Wasilewska P.1/08/2020 Wyd.WSiP

2. „Trampolina” Program wychowania przedszkolnego Elżbieta Kordas ISBN 978-83-262-2664-9 Wyd. PWN

3. „Zostań mistrzem od najmłodszych lat – nauka gry Bocci dla dzieci w wieku przedszkolnym” Katarzyna Bryzek-Michalak

4. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim Katarzyna Wojciechowska, Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska Wyd.WSiP

5. Kocham dobrego Boga – Wprowadzenie w życie religijne. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym. Ks.Marian Zając AZ-0-01/10 Wydawnictwo Gaudium Komisja Wychowania Katolickiego Konferencja Episkopatu Polski

W roku szkolnym 2019/2020 pracujemy w oparciu o następujące programy:

1. „Plac zabaw” Program wychowania przedszkolnego E.Janus ISBN 978-83-02-18067-5 Wyd.WSiP

2. „Trampolina” Program wychowania przedszkolnego E. Kordas ISBN 978-83-262-2664-9 Wyd. PWN

4. „Moje dziesięć paluszków” – program terapeutyczny – Terapia Ręki i sensoplastyka. Dla dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym Nr1/2018 A. Bednara

5. „Zabawy z muzyką” Program terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym Nr 3/2014 E.Franciszkiewicz

6. „Dar Zabawy” Program wychowania przedszkolnego wg. pedagogiki F. Froebla B. Bilewicz-Kuźnia, S. Kustosz, K. Małek ISBN 978-83-940123-8-0 Wyd. Froebel pl.Sp.z o.o.

W roku szkolnym 2016/2017 pracujemy w oparciu o następujące programy:

 1. Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania wg dr I. Majchrzak DKOS-5002-15/04.
 2. „Zabawa z muzyką” – terapeutyczny program dla dzieci w wieku przedszkolnym. E. Franciszkiewicz, E.Wybranowska – Nr 3/2014.
 3. „Zabawa w czytanie” program logopedyczny z wykorzystaniem metody symultaniczno-sekwencyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A. Ziółkowska-Wiertel – Nr 1/2014.
 4. „Od zabawy do nauki” program wychowania przedszkolnego. D. Kucharska, A. Pawłowska.
 5. „Dziecko w świecie sztuki” program rozwijający twórczą aktywność plastyczną. E. Franciszkiewicz, A. Tarłowska – Nr 3/2013.
 6. „Kocham przedszkole” program wychowania przedszkolnego. M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek.
 7. „Bezpieczne przedszkole – bezpieczna przyszłość” – program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji dla dzieci 3-6 letnich. R. Lewandowska, K. Bryzek-Michalak – Nr 2/2014.
 8. Program terapeutyczno-edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu zgodnie z założeniami Integracji Sensorycznej. R. Lewandowska, K. Bryzek-Michalak, A. Ziółkowska-Wiertel – Nr 4/2014.
 9. Program wychowania przedszkolnego „Dar zabawy” wg pedagogiki F. Froebla. B. Bilewicz-Kuźnia – Nr 6/2014.
 10. „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kulczyńska, E. Zielińska.
 11. Biblioteka Przedszkolaka – program edukacji czytelniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym. I. Szpetnar
 12. Terapia poprzez zabawę. A. Bot – Nr 1/2015.